بهشت پيشكش ديگرون...

من دوزخ رو به برزختترجيح ميدم!

خدايا!

            بلاتكليفم...!

                                                                                                 *R*

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 شهریور1393ساعت 11:55  توسط رضایوسف زاده | 
خدايا!عاشقش هستم؛خدا دستم به دامانت

                       

                          مگير او را دگر از من؛كه مي گيرم گريبانت!!

+ نوشته شده در  پنجشنبه 18 اردیبهشت1393ساعت 18:57  توسط رضایوسف زاده | 
دیگرنه ادعامی کنم ساده ام ونه پسرپیامبر!

دیگرحتی هیچ نمی گویم،امابرای آخرین بارفقط چندثانیه برگردومنم همین طور...ازفریاداشکهایم بشنوکه:

"همیشه دوستت خواهم داشت!!!"

خدانگهدار...

                                                              *R*

+ نوشته شده در  دوشنبه 12 اسفند1392ساعت 10:45  توسط رضایوسف زاده | 
امیدم "بادوفریاد"است؛اماتودردوردست هایی...!

 

غم نداشتنت به کنار...اماچقدرزجرآوراست که حق ندارم باکلام تازه ام سبب شادي یاعذاب توشوم!!!

---

بازهم اشکم چکیدروی بالشم...فشارپلکهایم روی هم بی ثمراست...!

این بي شادي بودن ها خواب که هیج،رویاراهم ازمن گرفته!!!

---

دیگر "خدانگهدار" گفتنت هم عذابم میدهد؛نه چون میدانم حرف رفتن است...

برای اینکه جای "فعلآ"های همیشگیت راگرفته!!!

                                                                                        *R*

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 خرداد1392ساعت 17:33  توسط رضایوسف زاده | 
پروردگارمست،که مست ازشراب شد               کارازهمان دقیقه اول خراب شد

آدم بیافریدکه باعشق سرکند                       آدم نشدکه مایه ی رنج وعذاب شد

بروی خردفتادکه داندجهان راکه آفرید                   

                                  اول بلای جان خودش گشت وپرسید:خداراکه آفرید؟!

              تااین سوال وهزاران سوال بی جواب شد!!!

                                                            پروردگارمست...!

       

+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 خرداد1392ساعت 10:46  توسط رضایوسف زاده | 

*قول میدهم آخرین بارباشد...فقط چندثانیه صبرکن تاچهارکلام بنویسم وبرای همیشه ازشراین انتظارلعنتی راحتت کنم:

"من،عکس تو،تیغ،شاهرگ"!!!

---

به خاطرخوشبختی  "او"من میرم؛تومی مونی...

"من" عاشق،"تو" مظلوم!!!

---


*دیگراحتیاج به کمک هیچکس ندارم جزخودم...

می خواهم برای گذشته ام نوشدارو وبرای آینده ام مظهر آرامش باشم!!!*

---

*خدامون خیلی مهربونه...

آخه وقتی فهمیدنه راه پس داریم،نه راه پیش؛یه راه پیش پامون گذاشت..."خاطرات"!

---

*یه عمرسربه زیرموندم؛به خاطرگناه نکرده،در مقابل کسیکه باغرورسربلندکردوگفت:بروباکسیکه لایقته...خداحافظ!حالامیفهمم فقط اون لایقم بود!!!

---

*چه بی رحمانه دلگیرشدازدعای خوشبختیم درحقش...مگرنمیدانست ازابتدااورابرای خودش می خواستم؟!!!      

                                                                            *R*

+ نوشته شده در  یکشنبه 26 خرداد1392ساعت 10:52  توسط رضایوسف زاده | 
*دیریست که بی تاب توام بیکس و رسوا

                                             از دوری تو من شده ام عاشق تنها

از وعده ی دیدار تو عمریست گذشته

                                             اما به امیدی می کنم این پا و اون پا

دیدار تو هرگز نرسد بر من بی دل

                                           شاید که ببینم که تو را در خواب و رویا

شاید که ز من یاد کنی در غم و غصه

                                          از من که در عشق تو شدم واله و شیدا

مجنون شدم و رخت ز دنیا بکشیدم

                                          مجنون ترم از قیس که بود عاشق لیلا!

با این دل تنگم, دل سنگش به گمانم

                                           لایق بودم گر که بخوانند زلیخا!

آن روز که از من ببریدی و گسستی

                                          شد خون روان از دل و دل خانه ی غم ها

"از هرچه خدا هست کمک می طلبم من

                                             العیاذبا... ز عزی و هبل, و یا که اهورا!!!"

دیگر تو ز من دوری و در هجر بسوزم

                                         چون رفتی از این شهر و شدی فاتح دل ها

                     ای دختر مهتاب برو تا ته اعماق

                        ای زاده ی دریا و پریزاد فریبا*

                                                                                        *R*

+ نوشته شده در  سه شنبه 21 خرداد1392ساعت 18:25  توسط رضایوسف زاده | 
میرم!

شایدرفتنم دردی رو دوانکنه،ولی مصلحت خواه من...میرم که شایدباشدسوی مصلحت راه من...!

*خدادلگیرم ازدستت چراخالیه بازدستام؟


                                       برام حسرت که یکبارمن وبلندکنی ازجام

خدابهش بگو"مردم" خدابگوکه برگرده

                                       شایداین رفتن من هم اونوازراه به درکرده

بگوبی معرفت برگردچرا "حلقه"ات توی خونه اس؟

                                        توکه نیستی توی خونه این خونه شکل ویرونه اس

بگوبی معرفت برگردبگو بامن چیکارکرد 

                                      نمیدونم چراباختم؟شایددعاش اثرکرده!

نمیدونم که روزاتوچطوربی من سرکردی؟

                             می خوام واضح بگم عشقم:نیازی نیس که برگردی!!!

نیاری به ترحم نیست نیازی نیست به دلداری

                                      بذارواضح بگم عشقم"جوابم کردن انگاری"!

ببخش عشقم اگرامشب یه کم حرفای من رک نیس

                                     به این دکتراحالی کن دوای دردمن "شوک" نیس!

 میدونم عشقم هنوزم توازم دلگیری    

                                         توکه "کنسل" کرده بودی کجاداری میری؟!

                               نمیدونی مردتنهاچه جوری روزاروسرکرد

                               اینم ازآخرین حرفم:توروقرآن بیا "برگرد"!!!

+ نوشته شده در  سه شنبه 17 اردیبهشت1392ساعت 17:16  توسط رضایوسف زاده | 
*منم آن خسته دل افسرده،به توبیگانه پناه آورده   

                         منم ازهمه دنیارانده،دررهت هستی خودگم کرده

ازته کوچه مرامی بینی،می شناسی امادرمي بندي                                                                 شایدای باغم من بیگانه،برمن از پنجره ای می خندی!

باتوحرفی دارم:خسته ام،بیمارم                جزتوای دورازمن،ازمن،ازهمه بیزارم!

پاکیم دیدی ورنجم دادی...                        من به چشم خودم این می بینم!

خوب!ای دیروزمن دربگشا،که بگویم ازتوهم دل کندم

                        خسته ازاین همه دلتنگی ها،برتووعشق ووفامی خندم

باتوحرفی دارم:خسته ام،بیمارم                       زیرلب می گویم:ازتوهم بیزارم!!!*

                                                                   *Ebi Majnoon*

             وبلاگ هواداران مجيد خراطها(مجيد خراطها20)  

+ نوشته شده در  پنجشنبه 12 اردیبهشت1392ساعت 10:57  توسط رضایوسف زاده | 
*وقتی پرنده دلم،ازغم بی همنفسی               

                  تنهایی آوازمی خونه،تواین سرای بی کسی

من وفریبم میده باز،کسی که روبه رومنه     

                  داره دلم رومیشکنه،آینه ای که نشکنه!

آی آینه ببین که من،تهی شدم،تنهاشدم   

                        پس این کیه مقابلم؟من که دیگه رها شدم

شایدسرابه روبه روم،آینه هم دروغ میگه             پرنده دلم برو،درقفس بازه دیگه

                پرنده دلم برو                                       درقفس بازه دیگه!!!

                                                                                                           *R*

+ نوشته شده در  یکشنبه 8 اردیبهشت1392ساعت 16:21  توسط رضایوسف زاده | 
دلموتوکردی خون،یادت باشه                       توخودت موندی جوون،یادت باشه

من نخواستم برم اماتوخودت                        قسمم دادی نمون،یادت باشه

ازتو پرسیدن که این دوره چیه؟                      گفتی آخرزمون،یادت باشه

توکه مهربون بودی من جی شد؟                   بی وفا،نامهربون،یادت باشه

شنیدم همین جاهادیده شدید                      امابانامزدتون،یادت باشه

آبرو میگن برای رفتنه                                 ندارم توشهرمون،یادت باشه

نمی بخشم توروهرگزبه خدا                        این یه جمله روبدون،یادت باشه

هرجاکه دیدی عروسی میگیرن                     توبگو:بیچاره اون...یادت باشه!

                                    *         *             *


آن روز چه صمیمی بامن تودست دادی       تنهاتودست دادی،من هرچه هست دادم!

                                                                                      "مریم حیدرزاده"

+ نوشته شده در  یکشنبه 8 اردیبهشت1392ساعت 16:5  توسط رضایوسف زاده | 
*خیالت بامنه حتی;اگه خیلی ازم دوری                

 

                 تورومی بینمت پیشم،ولی ازغصه مغمومی

خیالت بامنه اما;دیگه این زنده بودن نیست          

        نباشه اون که میخوادت،خیالش غیرماتم نیست

خدایا!این نبودحقم،به جرم عشق محکومم

               اگه قسمت رسیدن بود،چراباغصه هامیرم؟

ببین سرده هواعشقم،دارم می لرزم ازسرما          

                   خدایا!میشنوی حرفام؟ببین دیگه شدیم تنها!!!

چی خواستیم ما ازاین دنیا؟یه کلبه،قدری آرامش

                             ببین افسوس وصدافسوس،نشد یک شب باشم پیشش!

شدیم مجرم به جرم عشق،گذشتن ازماآدمها

                                     شدیم تنها،شدن پیروز،به مابدگفتن این روزا!

ببین تاوان عشق اینه:یه کم شادی،یه عمرحسرت

                                    مهم هیچکس نبودواسم،به جزاشکای رونامه ات!

دلم خون میشه ازاشکات،به فکرقلب زارم باش

                                     اگرچه کم بودم واست،باشادیت جون پناهم باش

دارم از پیش تومیرم،ایناحرفای ناگفته اس          

                           دارم بایادتومیرم،شبم تاریک تنم خسته اس

ولی یادت نره خوبم،اون قولی که بهم دادی

                                       برس به اوج خوشبختی،برس به فتح آزادی

من ویک گوشه قلبت نگهدارم گل نازم      

                         منکه شادی تومی خواستم،توبودی محرم رازم

همیشه توی دعاهام یادتونمیره ازیاد      یادتومرحم درده،واسه اونکه تورومیخواد

ازم بگذر اگه گاهی،نشدم اونکه می خواستی

                                      اگه گاهی توی خلوت،بیصدا آروم شکستی

اینم ازرضاکه می گفت:

"توکه تنهانمی مونی،من تنهارودعاکن        خاطراتم ونگهدارامادستامورهاکن

دسته تواوله عشقه بسپرش به آخرین مرد  

                            مردیکه پشت یه دیوارواسه چشمات گریه میکرد!"

اینم آخرین وداعه،هفتم اردیبهشت ماه      

                      میریم باخنده وشادی،مثه ایستگاه،یادته؟آه!!!

سراغ ازهم نمیگیریم،من که ماهم تویی خورشید

                                            منم اونیکه غروبا،تو افق هاتورومی دید

خداحافظ تویی که برای من مقدس ویارتویی  

                 اون که بود عزيزمن،مونس وغمخوارتویی*

 

                                                                                         *R*

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 8 اردیبهشت1392ساعت 14:27  توسط رضایوسف زاده | 

دخترک خنده کنان گفت که چیست:راز این حلقه زر؟

                      راز این حلقه که انگشت مرااین  چنین تنگ گرفت است به بر؟!

رازاین حلقه که درچهره اواین همه تابش ورخشندگی است

                       مردحیران شد وگفت:حلقه خوشبخت ست،حلقه زندگی ست!!!

همه گفتند:مبارک باشد                      

                دخترک گفت:دریغاکه مرابازدرمعنی آن شک باشد!

سالهارفت وشبی...

زنی افسرده نظرکردبرآن حلقه زر                     دید در نقش فروزنده او

روزهایی که به امید وفای شوهر

                                  به هدررفته‌...هدر!!!

زن پریشان شدونالیدکه وای                         وای این حلقه که درچهره او

بازهم تابش ورخشندگی ست                     حلقه ی بردگی وبندگی ست!!!

                                                               "فروغ فرخزاد"    
 

+ نوشته شده در  دوشنبه 2 اردیبهشت1392ساعت 17:23  توسط رضایوسف زاده | 
*نگاه می کنم ازغم به غم که بیشتراست           

                    به خیسیه چمدانی که عازم سفراست

من ازنگاه کلاغی که رفت فهمیدم            

                   که سرنوشت درختان باغمان تبراست

به کودکانه ترین خوابهای توی تنت                  

                   به عشق بازی من باادامه بدنت

به هررگی که زدی وزدم به حس جنون                   

                به بچه ای که توأم درمیان جاری خون

به آخرین فریادی که توی هنجره است

                        صدای پای تگرگی که پشت پنجره است

به خواب رفتن توروی تخت یک نفره

                           به خوردن دمپایی برآخرین حشره

به ارگزت که سوالی شدونوشت:کدام؟  

                   به دستهای تودرآخرین تشنج هام

به گریه کردن یک مردآنورگوشی

                               به شعرخواندن تاصبح بی هم آغوشی

به بوسه های تودرخواب احتمالیه من

                        به فیلم های ندیده به مبل خالیه من

به لذت رؤیایت که برتن کفی ام  

                             به خستگی توازحرفهای فلسفی ام

"به گریه دروسط شعرهایی ازسعدی

                به چای خوردن توپیش آدم بعدی"!!!

قسم به این همه که درسرم مدام شده 

                   قسم به من،به همین شاعره تمام شده!

قسم به این شب واین شعرهای خط خطیم 

              دوباره برمی گردم به شهرلعنتیم

به بحث علمی بی مزه ام درگوش ات  

                      دوباره برمی گردم به امن آغوشت

به آخرین رؤیامان به قبل کابوسه

                              دوباره برمی گردم به آخرین بوسه...!

+ نوشته شده در  پنجشنبه 29 فروردین1392ساعت 16:26  توسط رضایوسف زاده | 
چشمانت!          چه زیباوچه گیراست         ودرآن غرق بایدشد        

 ودرآن پیش بایدرفت

وتاعمق نگاهت می توان رفت وبه دست آورددل نازت!

وچه جذاب ورویائیست بودن درکنارت درکنارساحل دریا، 

ودستت راگرفتن دست وازگرمای دستانت       به حداوج بالارفتن جسمم!

ولبهایت!               به سرخی گل سرخیست،           

  ولبهای من ناچیز به روی دولب نازت                می لغزدبه چه نرمی!

ومژگانت!      چوشمشیریست،     که بابرندگی خودبه قلب من فرورفته!

وآن صورت!                    که همچون ماه          وهمچون تک گل زیبا    دراوج نازوزیبائیست!ودیگرمن چه خواهم ازخداای خوب                           

              تاتورادارم؟!پس دراوج عشق واحساسم بازمی گویم:           

                     "دوستت دارم!!!"                                                                                                                                                           *R*

+ نوشته شده در  پنجشنبه 29 فروردین1392ساعت 14:34  توسط رضایوسف زاده | 
سلام،سعی میکنم بیشترشعرهاومتن های زاده شده ازذهن خودم روبنویسم وزیرهرکدوم که ازخودم بود می نویسم:R!!!

کم کم می شناسیدم!


والسلام...

+ نوشته شده در  پنجشنبه 29 فروردین1392ساعت 12:31  توسط رضایوسف زاده | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
شهریور 1393
اردیبهشت 1393
اسفند 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

گروه انسانهای سبز<-BlogTitle->

<-BlogDescription->

<-PostContent->
ادامه مطلب
نوشته شده در <-PostDate->ساعت <-PostTime-> توسط <-PostAuthor->| |

Design By : Mihantheme

Archives
Categories
Links
Design
Specific
Others

    <-BlogCustomHtml->